Teknoloji

Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori

Yaygın olarak kabul edilen teroriye göre, evrenin üçte biri yaşındaki gezegenimiz yaklaşık 4,54 milyar yıl önce, Güneş bulutsusu tarafından toplanan çakıl taşlarının bir araya gelmesiyle oluştu. Volkanik gaz çıkışı tmosferi..

Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori

Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori

Yaygın olarak kabul edilen teroriye göre, evrenin üçte biri yaşındaki gezegenimiz yaklaşık 4,54 milyar yıl önce, Güneş bulutsusu tarafından toplanan çakıl taşlarının bir araya gelmesiyle oluştu. Volkanik gaz çıkışı tmosferi ve ardından okyanusları meydana getirdi. Fakat, Almanya’da yapılan yeni bir çalışma Dünya’nın ve Mars’ın iç Güneş sistemindeki daha küçük “gezegensel embriyolar” arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu öne sürdü. Bilim insanları, yeni bulguların, gezegenlerin oluşumuna dair anlayışımızı değiştireceğini açıkladı.

Alman bilim insanları, Dünya’nın ve Mars’ın iç Güneş sistemindeki daha küçük “gezegensel embriyolar” arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu açıkladı.
Bununla birlikte Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, Dünya’nın nasıl oluştuğuna dair diğer ana rakip teoriyle çelişiyor. Dünya’nın yaygın olarak dış Güneş sisteminden Güneşe doğru sürüklenen çakıl taşları biriktirerek oluştuğu kabul ediliyor.
Münster Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, Dünya’nın oluşumu için hangi teorinin doğru olduğunu belirlemek için, 10 Mars meteoritinden alınan örneklerde titanyum, zirkonyum ve molibdenin izotopik bileşimlerini analiz etti. Bu bileşimler, Mars’taki büyük kimyasal rezervuarlardan alınan örneklerin yanı sıra, 17 Mars meteoritinden alınan molibden ölçümlerini içeriyordu.
Bilim insanları, bu büyük örneklem boyutunun önceki çalışmalardaki  sınırlamaların üstesinden gelmelerine izin verdiğini söyledi.
Diğer taraftan, çalışmada Dünya ve Mars’ın erken silikat bölümünün izotopik bileşimlerini, Güneş sisteminin dış ve iç kısmından geldiği düşünülen farklı kondiritik* meteorit gruplarınınkiyle karşılaştırıldı. Sonuçlar, her iki gezegenin bileşiminin, yalnızca küçük bir dış Güneş sistemi malzemesinin dahil olduğu, iç Güneş sisteminden gelen kondiritik meteoritlerinkilerle daha tutarlı olduğunu gösterdi. Kondirit: Kondritler ait oldukları ana maddeden erime veya farklılaşmaya bağlı olarak değişime uğramamış taşcıl göktaşlarına deniliyor. Bunların, ilkel asteroitleri oluşturmak için birleşerek çoğaldığı ve Güneş sisteminin başlangıcında oluştuğu düşünülüyor.
Araştırmacılar, bu bulgulara dayanarak,  karasal gezegenlerin dış Güneş sisteminden gelen büyük çakılların birikmesiyle oluşamayacakları, bunun yerine muhtemelen iç Güneş Sistemi malzemeleri arasındaki çarpışmalardan evrimleştikleri sonucuna vardı.
Çalışmanın yazarları, “Kayalık gezegen oluşumunun temelde farklı iki süreci var, ancak Güneş sisteminin karasal gezegenlerini hangisinin inşa ettiği belirsiz. Ya iç Güneş sisteminden gelen gezegen embriyoları arasındaki çarpışmalarla ya da dış Güneş sisteminden güneşe doğru sürüklenen milimetre boyutunda çakıl taşları biriktirerek oluştular” açıklamasını yaptı.
Öte yandan uzmanlar, araştırmanın sonucunun  karasal gezegenlerin kökeninin çakıl taşlarından oluştuğu teorisini çürüttüğünü aktardı:
“Dünya ve Mars’taki dış Güneş sistemi malzemesinin düşük oranı, Güneş sistemindeki kayalık gezegen oluşmasında kalıcı bir toz sürüklenme bariyerinin varlığına işaret ediyor.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL